Değerler

Misyon : Bilimsel araştırma, çalışma yöntemleri ve yayınları ile özgün ve çağdaş dünyanın kabul ettiği bilim insanları rehberliğinde, mesleki bilince ve girişimci ruha sahip, topluma duyarlı, farklılık oluşturacak nitelikler ile donatılmış, yenilikçi analitik düşünebilen, alanlarında tercih edilen mesleki-teknik  nitelikli meslek elemanı yetiştirerek; pek çok sektörde merkez olma özelliği gösteren bölgemizin ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmaktır.

 

Vizyon Uluslararası rekabetin arttığı , teknolojik gelişmelerin hızla değiştiği çağımızda , Okulumuzun  misyonu, Türkiye'de sektöre, sosyal ve ekonomik katkılar sağlayan nitelikli işgücü yetiştirmektir .Sektörel ihtiyaçları karşılama ve öğrencileri meslek yaşamına hazırlamanın yanıısra   programlarımız, yaratıcı ve yenilikçi bireylerolma yolunda öğrencilerin motive etmeyide amaçlamaktadır..Mesleki uygulamalarla  desteklenen eğitimprogramlarımız ,öğrencilerimize mezuniyet sonrasında  iş imkanları sunmaktadır.Amacımız eleştirel düşünmeyeteneğine sahip ve topluma katkısı olan dürüst,  ve mesleki sorumluluğa sahip bireyler  yetiştirmektir.

UZEM
Akademik Takvim

Sınavlar
Yüksekokul Kadromuz
Bağlantılar
Destek ve Talep
Yukarı Çık